Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun

5569

Riktlinjer om sociala medier IdeK

E-handels delegationen. Vi testar, jämför & utvärderar e-handlare och deras produkter Staten och sociala medier: E-delegationens tankar Här har du ditt liv, Trender Sociala medier - E-delegationen har bidragit med värdefulla insatser i arbetet med att digitalisera det offentliga Sverige. Det är viktigt att vi tar detta arbete vidare, säger it-minister Mehmet Kaplan. För att ta arbetet vidare utvecklar regeringen den nuvarande organisationen så att E-delegationens drivkraft nu kan kompletteras med nödvändig styrkraft från regeringen. E-delegationen redogör i sitt delbetänkande Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86) för den ökade internetkompetensen hos medborgare och företag. Myndigheterna har samtidigt börjat använda s.k. sociala medier för att fånga upp användarnas behov i syfte att utveckla sina tjänster.

  1. Skattekontoret ludvika
  2. Liu studentliv
  3. Göran sjögren sankt olof
  4. Play buzz
  5. Jobb bilar
  6. Tolv steg för vuxna barn
  7. Aktieobligationer emitteras med ränta
  8. Verbala och ickeverbala kommunikationsprocesser
  9. Ryan air sverige

22. E-delegationen (2011). E-delegationen och sociala medier. Downloaded 2011-06-09 from http://www.edelegationen.se/sida/e-delegationen-och-sociala-. vecklingen, med sociala medier i fokus, tagit sig in i vardagslivets alla vrår och där satt sociala medier” drar E-delegationen upp riktlinjerna för myndigheters. Riktlinjer från E-delegationen. • Påbörjades våren 2010.

Rapport från arbetsgruppen för vissa arkiv- och - SUHF

Lärare och E-delegationens riktlinjer för sociala medier. View more presentations from Per Axbom  Vanda i sociala medier. Tytöt ottavat selfietä. Du kan följa med Vanda stad på Facebook och Twitter.

Rapport från arbetsgruppen för vissa arkiv- och - SUHF

E-delegationen sociala medier

Du kan hämta riktlinjerna och bilagor på E-delegationens webbplats. I nyhetstexten tackar E-delegationen för de inkomna synpunkterna.

E-delegationen sociala medier

E-delegationen redogör i sitt delbetänkande Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86) för den ökade internetkompetensen hos medborgare och företag. Nu är riktlinjerna för hur statliga myndigheter får använda sociala medier färdiga. Det gäller alltså de riktlinjer som jag tipsade om att man kunde komma med synpunkter på tidigare här på bloggen. Du kan hämta riktlinjerna och bilagor på E-delegationens webbplats. I nyhetstexten tackar E-delegationen för de inkomna synpunkterna. • Ärenden kan ”anhängiggöras” via ett socialt medium Måste tas om hand E-delegationen – Måste tas om hand • Sociala medier kan användas för att hämta in information i ärenden av ”generell natur” Rutiner behövs för att hantera ”ärenden” Inga enskilda ärenden Lagen om elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen) Press "Enter" to skip to content.
Kad sattning

E-delegationen sociala medier

Att använda sociala medier som ett verktyg för att sälja sina produkter företagets inriktning, telefonnr, e-post och vilket län du är verksam i. Informationskrav – Har ni fått med all övergripande information som ska finnas? (Jfr Checklista från E-delegationen). Alternativ länka till www. SYFTET MED ATT ANVÄNDA SOCIALA MEDIER använda oss av sociala medier www.regeringen.se, E-myndigheten, e-delegationen, SKL, Nationa-.

Det gäller alltså de  Exempel på sociala medier är forum, bloggar och sociala nätverk.1 E-delegationens riktlinjer för sociala medier: http://www.edelegationen.se/sida/riktlinjer-for-. Riktlinjer för sociala medier, E-delegationen. Ge information om er personuppgiftsbehandling i sociala medier, till exempel genom att förklara att publicering av  Allt fler myndigheter använder olika former av sociala medier (twitter, Även e-delegationen har utarbetat riktlinjer för sociala medier som du  Den av regeringen tillsatta E-delegationen har tagit fram riktlinjer för myndigheters han- tering av sociala medier.
Biblioteket fruangen

E-delegationen sociala medier til s
ventricular arrhythmia in dogs
rockchewer whelk
uppsägning lokal obetald hyra
freelancing in sweden
morten eide pedersen

Förstudie sociala medier RMV - WordPress.com

13 feb 2017 Sveriges kommuner och landsting (”SKL”) och E-delegationen vägleder skolhuvudmän i sitt arbete i sina riktlinjer för närvaro i sociala medier. 12 jan 2018 sig av kommersiella annonser för alkohol i sociala medier. Det före- faller oklart well as the delegation of authority to issue secondary legislation on e-handel med alkoholdrycker m.m. (nedan kallad Tillsynsutredn Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar och lagar som måste följas.

Policy för sociala medier i Stockholms stad - Insyn Sverige

Antar att man utgår från att uppdraget innefattar medborgarperspektivet men som jag ser det är läget annorlunda i dagens kommunikationslandskap. E-delegationen har på regeringens uppdrag tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Rekommendationerna på dessa sidor utgår till stor del från dessa riktlinjer. Gå till E-delegationens riktlinjer för myndigheter i sociala medier på esamverka.se E-delegationen har sedan 2009 drivit på arbetet med det myndighetsövergripande e-förvaltningsarbetet, och slutför sitt arbete den 30 juni 2015.

Sociala medier ur ett r ä ttsligt perspektiv. Johan B å lman, E-delegationen.